Cand. Pharm Povl M. Assens Fond
  2015
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Poul Ulrich Jensen Udgivelse af: Under solgudens glødende scepter. Lægeberetninger fra 1800-tallets Dansk Vestindien.
Klaus Larsen Udgivelse af bog om medicinsk historie i Danmark. Medicin- og kulturhistorisk bog om sygdomme og deres behandling i middelalderen.
Middelfart Museum Udvikling af nyt museum for psykiatriens historie. Forprojekt.
Anders Frøland Udgivelse af bog: Hippokrates: Aforismer og Epidemibog III. Supplement til Medicinsk Årbog 2015.
Steno Museet Projekt: Til menneskehedens bedste. Om Jens Christian Skou og forskerlivet
Samlet uddeling 2015
Ca. kr. 1.530.000
2014
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Bjørn Ibsen forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Lau Sander Esbensen Udgivelse af: Thi livet er stærkere end loven, Danmarks moderne aborthistorie.
Jon O. Lauring Udgivelse af antologi om neuroæstetik.
Niels W. Bruun
Udgivelse af engelsk udgave af Thomas Bartholins ”Anatomihuset i København”.
Dansk Farmacihistorisk Selskab
Støtte til udgivelse af Theriaca, hæfte nr. 42.
Claus Fenger Udgivelse af bogen: Når enden er god…Historien om analkanalen og lidt mere dernedefra.
Per Vestergaard Udgivelse af bogen: Psykiatriens sande væsen - en idehistorisk analyse af en psykiatri i krise.
Samlet uddeling 2014
Ca. Kr. 400.000
2013
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab
Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Bjørn Ibsen forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Lars Norman Udgivelse af bogen Vilde danske lægeplanter - anvendelse før og nu.
Dansk Farmacihistorisk Selskab Støtte til udgivelse af Theriaca, hæfte nr. 41.
Klaus Larsen Udgivelse af bog om medicinsk historie i Danmark, ”Den svinske by”.
Middelfart Museum Udstilling: Menneskelig lykke.
Jesper Vaczy Kragh Oversættelse af bogen Det hvide Snit, Psykokirurgi og dansk psykiatri 1922 - 1983.
Nordjyllands Historiske Museum Forundersøgelse af kildemateriale om apotekervæsenet i Danmark
Niels W. Bruun Udgivelse af engelsk udgave af Thomas Bartholins ”Anatomihuset i København ”
Sarah Holm Freiesleben Feltarbejde i forbindelse med projektet ”Glemte medicinplanter i de tidligere danske kolonier”.
Samlet uddeling 2013
Ca. Kr. 580.000
2012
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ole Secher forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Morten A. Skydsgaard Publikation af forskning med bidrag til det medicinskhistoriske miljø.
Dansk Farmacihistorisk Selskab Støtte til udgivelse af Theriaca, hæfte nr. 40.
Anna K. Jäger Projekt vedr. glemte medicinplanter i de tidligere danske kolonier.
Museum Ovartaci Digitalisering og bevaring af psykiatrisk bogsamling. Selmers Bibliotek.
Nordjyllands Historiske Museum Projekt om apoteker Johannes Frederik Friedenreich.
Øm Kloster Museum Ny opstilling af Øm Klosters skeletsamling.
Medicinsk Museion Udstilling ”Under huden”.
Samlet uddeling 2012 Ca. kr. 3.290.000
2011
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Bjørn Ibsen forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Medicinsk Museion Udstillingen: Kroppen i historien.
Samlet uddeling 2011 Ca. kr. 758.500
2010
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Christian Graugaard Udgivelse af temanummer af "Bibliotek for læger" i forbindelse med 70-året for Danmarks besættelse.
Støtte til studieophold i New York i forbindelse med disputatsprojekt.
Niklas Thode Jensen Udgivelse af bogen: Slaves, Medicine and Power in the Danish West Indies, 1803 - 1848.
Klaus Larsen Produktionsstøtte til bogen: Dødens teater - lægekunst, kirurgi og det danske sundhedsvæsens forhistorie indtil 1803.
Samlet uddeling 2010 Ca. kr.247.100
Oversigt over projekter
støttet af Povl M. Assens Fond
2010 - 2015