Cand. Pharm Povl M. Assens Fond
2018
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Særtryk: Berømte danske kræftforskere til årbogen.
Nordisk Medicinsk Historisk Kongres i København 22-25 maj 2019.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Medicinsk Historisk Museum Næstved Genetablering og opdatering af registreringssystem.
Niels W. Bruun Oversættelse af Thomas Bartholins brevveksling: Den lærde republik.
Støtteselskabet for Militær-Medicinsk Samling Udgivelse af Det militære lægevæsen 1991 - 2013, 2. bind.
Foreningen af danske studerendes forlag (FADL) En historisk biografi om landets første kvindelige læge, Nielsine Nielsen.
Annette Frölich og Lasse Sørensen Publicering af: Kirurgiske instrumenter i Nationalmuseets Græsk-Romerske Antiksamling.
Sciencemuseerne, Steno Museet Udstilling: Fem milepæle i medicinhistorien.
Knud Larsen Produktionsstøtte til bog om læger under besættelsen.
Langelands Museum Støtte til varetagelse af samlingen fra Det gamle Apotek i Rudkøbing.
Jesper Vacxy Kragh Udgivelse af bogen: Sikringen 1918 - 2018
Farmacihistorisk Samling
Dansk Farmacihistorisk Fond Støtte til drift af Dansk  Farmacihistorisk Samling. 
Samlet uddeling 2018
Ca.  kr. 990.000
2017
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab
Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.

Symposium i anledning af 100 året for Dansk Medicinsk-Historisk Selskab.

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Statens Naturhistoriske Museum Registrering og digital adgang til Statens Naturhistoriske Museums etnobotaniske samlinger.
Støtteselskabet for Militær-Medicinsk Samling Udgivelse af bogen Det militære lægevæsen 1935 - 2013.
Dansk Farmacihistorisk Fond Støtte til drift af Dansk Farmacihistorisk Samling.
Gads Forlag Udgivelse af bogen Angst og Engle. Den spanske syge i Danmark af Hans Trier.
Samlet uddeling 2017
Ca. kr. 250.000
2016
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
FADL's Forlag
Udgivelse af bogen: Rædslens år - verdenshistoriens største epidemier.
Dansk Farmacihistorisk Selskab Udgivelse af Theriaca, hæfte 43
Psykiatrisk Center Sct. Hans Udgivelse af bog om Sct. Hans Hospitals historie 1816 - 2016
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Udgivelse af Emil Aarestrups breve I - IV
Dorthe Christiane Zinck Iversen Projekt: 100 års jubilæum - fire kvindelige læger i samme praksis siden 1916
Hans Otto Loldrup Bog om St. Thomas Apotek i Vejle
Philippe Provencal Etnografi fra den Arabiske reje 1761-67, Forsskåls Lægemiddelfortegnelse
Dansk Sprog- og Litteraturselskab Oprettelse af hjemmeside: Danmarks ældste lægebøger - digitalisering af 15 vigtige medicin- og farmacihistoriske kilder.
Foreningen af Danske Lægestuderendes Forlag Udgivelse af bogen: Biografi om Thomas Bartholin
Medicinsk Museion Digitalisering af genstandsregistreringer, udvikling af applikation og overførsel af data til Kulturstyrelsens database
Naturmedicinsk Museum Udgivelse af bogen: Alle tiders lægeplanter med tilhørende webside og database
Samlet uddeling 2016
Ca. kr. 1.950.000

2019
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab
Minibiografi om Vilhelm Møller-Christensen.
Turbineforlaget
Bog om Klosterhaven ved Øm.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Luca Bianchedi Udgivelse af bogen: Lægekunst i renæssancen.
Jesper Brandt Andersen Udgivelse af bog om lægen, anatomen, geologen og teologen Niels Stensen.
Dansk Farmacihistorisk Selskab Støtte til udgivelse af Theriaca, hæfte 45.
Medicinhaverne i Tranekær Fremstilling af tekstskilte omhandlende farmacihistoriske og plantemedicinske temaer.
Foreningen af Danske Lægestuderende Udgivelse af bogen Sygeplejens historie 1863 - 2001.
Jesper Vaczy Kragh Oversættelse af  bogen Det hvide snit. Psykokirurgi og dansk psykiatri 1922 - 1983.
Per Vestergaard Udgivelse af bogen Den klassiske psykiatris historie  - et essay om pioneren Harald Helmer og dansk psykiatris historie.
Samlet uddeling 2019
Ca. 860.000
2020
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Forelæsning.
Dansk Farmacihistorisk Fond og Samling Støtte til drift af Dansk Farmacihistorisk Samling.
Steen Herdel Filmprojekt om de hvide busser.
Selskabet for Naturlærens udbredelse Udstilling i Rundetårn om H.C.Ørsted.
Jens Olaf Pepke Pedersen Udgivelse af grafisk novelle  på engelsk om H.C.Ørsted.
Foreningen af Danske Lægestuderende Udgivelse af bog om Peter Ludvig Panum - skaberen af dansk fysiologi.
Medicinsk Museion Medicinsk fotoudstilling: At fastholde en epidemi.
Plethora Magazine Jubilæumsudgave om pandemiens væsen.
Daniel Henschen Medicinhistorisk forskningsprojekt om alternativ sundhedsforståelse og lægevidenskab ca. 1890 - ca. 1960.
Oplevelsescenter Nyvang Tilskud til etablering af "Nyvang Apotek".
Det Medicinske Selskab i København Udgivelse af bog om selskabets historie i anledning af selskabets 250 års jubilæum.
Hans Otto Loldrup Udgivelse af bogen Den grænseløse profession. Danske farmaceuter 1840 - 1923.
Morten Arnika Skydsgaard Udgivelse af bogen: Epidemier i serien 100 Danmarkshistorier
Samlet uddeling 2020
Ca. 1.920.000
Oversigt over projekter
støttet af Povl M. Assens Fond
2016 - 2021
2021
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Forelæsning.
Dansk Farmacihistorisk Selskab Udgivelse af Theriaca, hæfte nr. 46.
Jakob Willadsen Film  om Edvard Munch og Daniel Jacobson - patienten og psykiateren.
Middelfart Museum Museumsprojektet MIND
Jesper Vaczy Kragh Udgivelse af bogen Afdeling O - Rigshospitalet, Psykiatrisk Afdeling.
Haderslev Kommune Udstillingen Vin og Medicin, Haderslev Hjorteapotek fra hertug Hans til i dag.
Medicinsk Museion Medicinsk Museions overtagelse af museumssamlingen  fra Sygehistorisk Selskab i Holstebro.
Jesper Vaczy Kragh Udgivelse af bog om Erling Frederiksen og åndssvageforsorgens historie.
Klaus Larsen Udgivelse af bogen Livsfarlige læger - en omvendt udviklingshistorie for medicinen
Lennart Weber Udgivelse af bog om Frederiksborg Apotek i Hillerød
Luca Bianchedi Udgivelse af bogen Lægekunst i barokken, fortalt og forklaret.
Henriette Bendix Udgivelse af bogen Liv og Død, anæstesiens og den intensive medicinske historie.
Nordjyske Museer Udgivelse af jubilæumsbog om Jens Bangs Stenhus og Aalborg Svaneapotek.
Samlet uddeling 2021
Ca. 2.450.000