Cand. Pharm. Povl M. Assens Fond
                                 FONDEN

Fonden er stiftet af direktør Cand. pharm. Povl M. Assens den 28. november 1989.

Fondens formål er at drive erhvervsvirksomhed, herunder helt eller delvist at eje aktiekapitalen i Biofarma Logistik A/S.

Fondens formål er endvidere at støtte medicinsk historiske og pharmaceutisk historiske videnskaber og museumsvirksomhed inden for disse områder samt i øvrigt at støtte videnskabelige formål.
                              FUNDATS

Fondsvedtægter

Fundats for Bjørn Ibsen forelæsningen

Fundats for Ole Secher forelæsningen

Fundats for Egill Snorrason forelæsningen
                                   ANSØGNING

Der er ingen formelle krav til ansøgninger. Ansøgninger forventes dog at være begrundede samt at omfatte et budget.

Ansøgninger modtages løbende og sendes til:

          Direktør Søren Wang Petersen
          Biofarma Logistik A/S
          Naverland 22
          2600 Glostrup
          E-mail: swp@biofarma.dk

Uddeling foretages ordenrligvis to gange om året, henholdsvis i maj og august måned. Uddeling foretages på grundlag af de på disse tidspunkter foreliggende ansøgninger.

Ansøgninger om støtte alene omfattende omkostninger til løn og lignende kan almindeligvis ikke forventes imødekommet.

Støtte til medicinsk historiske og pharmaceutisk historiske videnskaber og museumsvirksomhed inden for disse områder har prioritet. Øvrige videnskabelige formål støttes i særlige tilfælde.
Opdateret den 1. maj 2024