Cand. Pharm Povl M. Assens Fond
2018
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Særtryk: Berømte danske kræftforskere til årbogen.
Nordisk Medicinsk Historisk Kongres i København 22-25 maj 2019.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Medicinsk Historisk Museum Næstved Genetablering og opdatering af registreringssystem.
Niels W. Bruun Oversættelse af Thomas Bartholins brevveksling: Den lærde republik.
Støtteselskabet for Militær-Medicinsk Samling Udgivelse af Det militære lægevæsen 1991 - 2013, 2. bind.
Foreningen af danske studerendes forlag (FADL) En historisk biografi om landets første kvindelige læge, Nielsine Nielsen.
Annette Frölich og Lasse Sørensen Publicering af: Kirurgiske instrumenter i Nationalmuseets Græsk-Romerske Antiksamling.
Sciencemuseerne, Steno Museet Udstilling: Fem milepæle i medicinhistorien.
Århus Universitet Masaiernes lægeplanter - dokumentation af gamle masaiers traditionelle viden om lægeplanter.
Knud Larsen Produktionsstøtte til bog om læger under besættelsen.
Langelands Museum Støtte til varetagelse af samlingen fra Det gamle Apotek i Rudkøbing.
Jesper Vacxy Kragh Udgivelse af bogen: Sikringen 1918 - 2018
Farmacihistorisk Samling
Dansk Farmacihistorisk Fond Støtte til drift af Dansk  Farmacihistorisk Samling. 
Samlet uddeling 2018
Ca.  kr. 990.000
2017
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab
Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.

Symposium i anledning af 100 året for Dansk Medicinsk-Historisk Selskab.

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Statens Naturhistoriske Museum Registrering og digital adgang til Statens Naturhistoriske Museums etnobotaniske samlinger.
Støtteselskabet for Militær-Medicinsk Samling Udgivelse af bogen Det militære lægevæsen 1935 - 2013.
Dansk Farmacihistorisk Fond Støtte til drift af Dansk Farmacihistorisk Samling.
Gads Forlag Udgivelse af bogen Angst og Engle. Den spanske syge i Danmark af Hans Trier.
Samlet uddeling 2017
Ca. kr. 250.000
2016
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
FADL's Forlag
Udgivelse af bogen: Rædslens år - verdenshistoriens største epidemier.
Dansk Farmacihistorisk Selskab Udgivelse af Theriaca, hæfte 43
Psykiatrisk Center Sct. Hans Udgivelse af bog om Sct. Hans Hospitals historie 1816 - 2016
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Udgivelse af Emil Aarestrups breve I - IV
Dorthe Christiane Zinck Iversen Projekt: 100 års jubilæum - fire kvindelige læger i samme praksis siden 1916
Hans Otto Loldrup Bog om St. Thomas Apotek i Vejle
Philippe Provencal Etnografi fra den Arabiske reje 1761-67, Forsskåls Lægemiddelfortegnelse
Dansk Sprog- og Litteraturselskab Oprettelse af hjemmeside: Danmarks ældste lægebøger - digitalisering af 15 vigtige medicin- og farmacihistoriske kilder.
Foreningen af Danske Lægestuderendes Forlag Udgivelse af bogen: Biografi om Thomas Bartholin
Medicinsk Museion Digitalisering af genstandsregistreringer, udvikling af applikation og overførsel af data til Kulturstyrelsens database
Naturmedicinsk Museum Udgivelse af bogen: Alle tiders lægeplanter med tilhørende webside og database
Samlet uddeling 2016
Ca. kr. 1.950.000

  2015
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Poul Ulrich Jensen Udgivelse af: Under solgudens glødende scepter. Lægeberetninger fra 1800-tallets Dansk Vestindien.
Klaus Larsen Udgivelse af bog om medicinsk historie i Danmark. Medicin- og kulturhistorisk bog om sygdomme og deres behandling i middelalderen.
Middelfart Museum Udvikling af nyt museum for psykiatriens historie. Forprojekt.
Anders Frøland Udgivelse af bog: Hippokrates: Aforismer og Epidemibog III. Supplement til Medicinsk Årbog 2015.
Steno Museet Projekt: Til menneskehedens bedste. Om Jens Christian Skou og forskerlivet
Samlet uddeling 2015
Ca. kr. 1.530.000
2014
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Bjørn Ibsen forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Lau Sander Esbensen Udgivelse af: Thi livet er stærkere end loven, Danmarks moderne aborthistorie.
Jon O. Lauring Udgivelse af antologi om neuroæstetik.
Niels W. Bruun
Udgivelse af engelsk udgave af Thomas Bartholins ”Anatomihuset i København”.
Dansk Farmacihistorisk Selskab
Støtte til udgivelse af Theriaca, hæfte nr. 42.
Claus Fenger Udgivelse af bogen: Når enden er god…Historien om analkanalen og lidt mere dernedefra.
Per Vestergaard Udgivelse af bogen: Psykiatriens sande væsen - en idehistorisk analyse af en psykiatri i krise.
Samlet uddeling 2014
Ca. Kr. 400.000
2013
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab
Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Bjørn Ibsen forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Lars Norman Udgivelse af bogen Vilde danske lægeplanter - anvendelse før og nu.
Dansk Farmacihistorisk Selskab Støtte til udgivelse af Theriaca, hæfte nr. 41.
Klaus Larsen Udgivelse af bog om medicinsk historie i Danmark, ”Den svinske by”.
Middelfart Museum Udstilling: Menneskelig lykke.
Jesper Vaczy Kragh Oversættelse af bogen Det hvide Snit, Psykokirurgi og dansk psykiatri 1922 - 1983.
Nordjyllands Historiske Museum Forundersøgelse af kildemateriale om apotekervæsenet i Danmark
Niels W. Bruun Udgivelse af engelsk udgave af Thomas Bartholins ”Anatomihuset i København ”
Sarah Holm Freiesleben Feltarbejde i forbindelse med projektet ”Glemte medicinplanter i de tidligere danske kolonier”.
Samlet uddeling 2013
Ca. Kr. 580.000
2012
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ole Secher forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Morten A. Skydsgaard Publikation af forskning med bidrag til det medicinskhistoriske miljø.
Dansk Farmacihistorisk Selskab Støtte til udgivelse af Theriaca, hæfte nr. 40.
Anna K. Jäger Projekt vedr. glemte medicinplanter i de tidligere danske kolonier.
Museum Ovartaci Digitalisering og bevaring af psykiatrisk bogsamling. Selmers Bibliotek.
Nordjyllands Historiske Museum Projekt om apoteker Johannes Frederik Friedenreich.
Øm Kloster Museum Ny opstilling af Øm Klosters skeletsamling.
Medicinsk Museion Udstilling ”Under huden”.
Samlet uddeling 2012 Ca. kr. 3.290.000
2011
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Bjørn Ibsen forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Medicinsk Museion Udstillingen: Kroppen i historien.
Samlet uddeling 2011 Ca. kr. 758.500
2010
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Christian Graugaard Udgivelse af temanummer af "Bibliotek for læger" i forbindelse med 70-året for Danmarks besættelse.
Støtte til studieophold i New York i forbindelse med disputatsprojekt.
Niklas Thode Jensen Udgivelse af bogen: Slaves, Medicine and Power in the Danish West Indies, 1803 - 1848.
Klaus Larsen Produktionsstøtte til bogen: Dødens teater - lægekunst, kirurgi og det danske sundhedsvæsens forhistorie indtil 1803.
Samlet uddeling 2010 Ca. kr.247.100
2019
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab
Minibiografi om Vilhelm Møller-Christensen.
Turbineforlaget
Bog om Klosterhaven ved Øm.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Luca Bianchedi Udgivelse af bogen: Lægekunst i renæssancen.
Jesper Brandt Andersen Udgivelse af bog om lægen, anatomen, geologen og teologen Niels Stensen.
Dansk Farmacihistorisk Selskab Støtte til udgivelse af Theriaca, hæfte 45.
Medicinhaverne i Tranekær Fremstilling af tekstskilte omhandlende farmacihistoriske og plantemedicinske temaer.
Foreningen af Danske Lægestuderende Udgivelse af bogen Sygeplejens historie 1863 - 2001.
Jesper Vaczy Kragh Oversættelse af  bogen Det hvide snit. Psykokirurgi og dansk psykiatri 1922 - 1983.
Per Vestergaard Udgivelse af bogen Den klassiske psykiatris historie  - et essay om pioneren Harald Helmer og dansk psykiatris historie.
Samlet uddeling 2019
Ca. 860.000
2020
Dansk Medicinsk-Historisk Selskab Udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Forelæsning.
Islandsk Medicinsk-historisk Selskap Egill Snorrason forelæsningen på Island.
Dansk Farmacihistorisk Fond og Samling Støtte til drift af Dansk Farmacihistorisk Samling.
Steen Herdel Filmprojekt om de hvide busser.
Selskabet for Naturlærens udbredelse Udstilling i Rundetårn om H.C.Ørsted.
Jens Olaf Pepke Pedersen Udgivelse af grafisk novelle  på engelsk om H.C.Ørsted.
Foreningen af Danske Lægestuderende Udgivelse af bog om Peter Ludvig Panum - skaberen af dansk fysiologi.
Medicinsk Museion Medicinsk fotoudstilling: At fastholde en epidemi.
Plethora Magazine Jubilæumsudgave om pandemiens væsen.
Daniel Henschen Medicinhistorisk forskningsprojekt om alternativ sundhedsforståelse og lægevidenskab ca. 1890 - ca. 1960.
Oplevelsescenter Nyvang Tilskud til etablering af "Nyvang Apotek".
Det Medicinske Selskab i København Udgivelse af bog om selskabets historie i anledning af selskabets 250 års jubilæum.
Hans Otto Loldrup Udgivelse af bogen Den grænseløse profession. Danske farmaceuter 1840 - 1923.
Morten Arnika Skydsgaard Udgivelse af bogen: Epidemier i serien 100 Danmarkshistorier
Samlet uddeling 2020
Ca. 1.950.000
Oversigt over projekter
støttet af Povl M. Assens Fond
2010 - 2020