Ansøgning og uddelinger

Der er ingen formelle krav til ansøgninger.  Ansøgninger forventes dog at være begrundede samt at omfatte et budget. Ansøgninger modtages løbende og sendes til:


 


                               Direktør Søren Wang Petersen

                                Biofarma Logistik A/S

                                Naverland 22

                                2600 Glostrup


 


Uddeling foretages ordentligvis to gange om året, henholdsvis i maj og august måned. Uddeling foretages på grundlag af de på disse tidspunkter foreliggende ansøgninger.


Ansøgninger om støtte alene omfattende omkostninger til løn og lignende kan almindeligvis ikke forventes imødekommet.


Støtte til de medicinsk historiske og pharmaceutisk historiske videnskaber og museumsvirksomhed inden for disse områder har prioritet. Øvrige videnskabelige formål støttes i særlige tilfælde.