Cand. Pharm. Povl M. Assens Fond

Fonden er stiftet af direktør, cand. pharm. Povl M. Assens

den 28. november 1989.


Fondens formål er at drive erhvervsvirksomhed, herunder helt eller delvist at eje aktiekapitalen i Biofarma Logistik.

 


Fondens formål er endvidere at støtte de medicinsk

historiske og pharmaceutisk historiske videnskaber og

museumsvirksomhed inden for disse områder samt i

øvrigt at støtte videnskabelige formål.